Çağrı Merkezi: +90 212 481 36 92 .
Alışveriş Sepetim

Gizlilik Sözleşmesi(KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Aydınlatma Metni 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirlenebilir veya belirlenebilir gerçek kişinin her türlü bilgilerine ilişkin;

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, inançlar, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da birleşme, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlikle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik

veri,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak gizli giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,

Veri İşleyen: Veri Yöneticisinin yetkiye dayanarak kendi adına kişisel veri kaydeden gerçek veya kişisel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını kullanabilir, veri kayıt sisteminin oluşturulmasından ve sorumlu olan gerçek veya kişisel kişiyi kullanabilir.

KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesi, veri sorumlusunun kimliği, işlenen kişisel veri örnekleri, kişisel kayıtlı işlenme özellikleri, kişisel verilerin saklanma süresi, kişisel

Üçüncü sınıf ve/veya yurtdışına geçiş, kişisel rejimin ayarlama yöntemleri ve yasal sebepleri ve KVKK kapsamında boyuta göre belirlenen haklara göre bilgilendirme değişiklikleri.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK devam eden Muhatap Veri Sorumlusu: İstanbul Ticaret Sicilinde … Sicil numarası kayıtlı, ….. Mersis devam ediyor, şirket merkezi ….. /İstanbul'da bulunan KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. yön.

 

2. Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

 

İşlediğiniz Kişisel Verilerinize örnek olarak: Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, TC Kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres ve anketler kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtlı ve sair kanalları üzerinden herhangi bir şekilde tarafınızla paylaştığınız diğer her Tür Kişisel Verilerinizdir.

 

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kayıt cihazları, Çerezlerle kullanılan veya diğer araçlarla otomatik olarak Kişisel Verilerinizdir.

 

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verilerinizdir.

 

3. Kişisel Veri Saklama Süresi

 

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel Verileriniz kural olarak açık rızanıza istinaden tarafımızca işlenmektedir. Lakin KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındaki kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın da işlenebilmektedir. Bu kapsamda yukarıdaki durumların mevcut olması halinde İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. Mağazalarında alım-satım işleminin yapılabilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması, maliyet azaltılması, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca katıldığınız yarışmalar ve Sosyal Medya kanalları gibi vasıtalarla sizin alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

 

Kişisel verileriniz işbu tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile işlenebilmektedir. Ayrıca mevcut programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlarından yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Ayrıca bu açık rızaya istinaden internet reklamcılığı, Targeting, Re-targeting, çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunulması; internet sitelerimizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitelerini ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitelerinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitelerini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkanı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması ayrıca KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. Mağazalarını ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması; satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması; yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması; elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi; hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi; kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza istinaden yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan grup şirketlerine, iş ortaklarına, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, satış, pazarlama, Targeting, retargeting ve KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.’nin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması amacıyla sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

 

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz,KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler, iş başvuru formları gibi kanallarla; ilgili internet siteleri ve farklı hukuki sebeplere dayanarak KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

a. Çerezler (Cookies)

İnternet sitemizden daha iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi artırabilmek amacıyla Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ilgili ayarlarından Cookie’leri devre dışı bırakabilir, silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak böyle bir işlemin internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini belirtmek isteriz. Cookie ayarlarınızı tarayıcınızdan değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

 

…….. markası olarak anılan ancak bunlarla sınırlı olmayan ve zaman zaman işbu Aydınlatma Metni kapsamında güncellenecek …….. Markasına ilişkin ve kişisel verilerin işlendiği internet sitelerimiz başta olmak üzere KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından yönetilen sair internet sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve bir KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ.  ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan ve aşağıda belirlenen şekilde üçüncü kişilere ait çerezler (“Çerez”) kanalıyla:

 

 KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından kurulan veya faaliyette bulunan ve ………. Markası adı altında yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında,

 Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. ve ………. Markası adına işletilen sosyal medya hesapları kanalıyla,

 E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. ve ………… Markasına yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multi medya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla,

 KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

 

7. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

 

KVKK Madde 11 uyarınca KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. ne başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi ‘…….com” e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

 

KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ., talebin verildiğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyetin doğması halinde kişisel verilerin Koruma Kurulunca kaydedilmesi tarifedeki ücretler KAKTÜS MODA ELEKTRONİK TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından talep edilebilir. Kişisel bilgilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri aldığınızda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programının çıkarılacağını ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız olanaklardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek.

 

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerinin tespit edici belgeleri de genişletilmiş yazılı ve ayrıntılı imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla ……../İstanbul iletmeniz gerekmektedir.

 

Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklik internet sitemizin ilgili kısmının her zaman takip edebilirsiniz